Time Difference (2009)


Glow up danse projet vol.1

 

Chorégraphe    Yuta ISHIKAWA

 

Interprètes      Aki TSUJITA   

                  Kouhei TAKAHASHI

                  Noriyasu HASHIMOTO

                  Yukina SAKAI

                       Yuta ISHIKAWA

Lumières         Masayoshi TAKADA       

Vidéo              Akihito MOTOYA

durée           30min

----------------------------------------------------------------------------------------- 

24-26 Avril 2009 

à Asahi art square (Tokyo JAPON)