Opaqueness (2008)


Choréographe   Yuta ISHIKAWA

Interprètes       Momoko SHIRAGA(MOMONGA complex)   

                   Hiromi SUGISAKI

                   Kouhei TAKAHASHI

                   Mao NAKAMURA(SEINENDAN)

                   Noriyasu HASHIMOTO

                   Yuta ISHIKAWA

 

Lumières          Hiroyuki ITO       

Décor              Kenji HAMAZAKI

Tech Musique    Yuta SENDA

Photo                Shuhei FUCHINO 

Vidéo               Akihito MOTOYA

durée            50mins

-----------------------------------------------------------------------------------------------

20-25 Avril 2008

à l'atelier de shumpusha (Tokyo JAPON)


Movie